- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > فراخوان دعوت به مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ارومیه  

تابلوی اعلانات: فراخوان دعوت به مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ارومیه


 

فراخوان دعوت به مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ارومیه 

متن

 

تاریخ انقضاء

2017/01/31 
پیوست ها
فراخوان برگزاری مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان ارومیه.pdf    
زمان ایجاد 2017/01/04 12:41 ب.ظ  توسط مهسا-رزاقی 
زمان آخرین تغییر 2017/01/04 12:41 ب.ظ  توسط مهسا-رزاقی