- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > اخذ گواهينامه  

تابلوی اعلانات: اخذ گواهينامه


 

اخذ گواهينامه 

متن

همكارگرامي

جهت اخذ گواهينامه

  •  آزمون مجدد دوره هاي ارتقا پايه مورخ 96/7/28
  • آزمون دوره هاي ارتقا پايه برق (2به1) مورخ 96/8/5 دانشگاه صنعتي اروميه
  • آزمون دوره هاي ارتقا پايه عمران (نظارت2به1) مورخ 96/8/5 دانشگاه صنعتي اروميه
  • آزمون دوره هاي ارتقا پايه معماري(3به2) مورخ 96/8/5 دانشگاه صنعتي

به واحد آموزش سازمان مراجعه فرماييد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

تاریخ انقضاء

2018/06/01 
پیوست ها
زمان ایجاد 2018/02/10 09:55 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2018/02/10 09:55 ق.ظ  توسط الهام بایرامی