- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > انتخاب نماینده کارشناس ماده 27 در کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان  

تابلوی اعلانات: انتخاب نماینده کارشناس ماده 27 در کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان


 

انتخاب نماینده کارشناس ماده 27 در کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان  

متن

"اطلاعیه" بدینوسیله از کلیه کارشناسان محترم ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دعوت بعمل می آید در جلسه کارشناسان مورخ 97/11/14 روز یکشنبه راس ساعت 17:30 با دستور انتخاب نماینده کارشناسان ماده 27 جهت عضویت در کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان مربوطه به استناد دستورالعمل شورای مرکزی حضور بهم رسانند. توضیح اینکه جلسه و انتخاب نماینده مذکور مذکور تمدید نخواهد گردید. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

تاریخ انقضاء

2019/03/30 
پیوست ها
زمان ایجاد 2019/01/28 02:06 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2019/01/28 02:06 ب.ظ  توسط الهام بایرامی