- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > اخذ گواهینامه  

تابلوی اعلانات: اخذ گواهینامه


 

اخذ گواهینامه 

متن

جهت اخذ گواهينامه قبولي 1- آزمون اصلي و مجدد دوره كارآموزي ورود به حرفه صلاحيت اجرا مورخ 21/10/97 دانشگاه صنعتي اروميه 2- آزمون دوره ارتقاء پايه نقشه برداري(2به1) مورخ 7/10/97 دانشگاه صنعتي اروميه 3- آزمون مجدد دوره هاي ارتقاء پايه مورخ 7/10/97 دانشگاه صنعتي اروميه 4- آزمون دوره هاي ارتقاء پايه عمران (نظارت3به2) مورخ 7/10/97 دانشگاه صنعتي اروميه 5- آزمون دوره هاي ارتقاء پايه عمران (نظارت2به1) مورخ 7/10/97 6- آزمون دوره ارتقاء پايه برق3به2 مورخ 7/10/97 دانشگاه صنعتي اروميه به واحد آموزش سازمان مراجعه فرماييد.

تاریخ انقضاء

2019/05/20 
پیوست ها
زمان ایجاد 2019/02/28 11:33 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2019/02/28 11:33 ق.ظ  توسط الهام بایرامی