- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > نامه مهندس رحیم نجاتی اسلاملو رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به ریاست محترم شورای مرکزی جناب آقای مهندس رجبی در خصوص بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم  

تابلوی اعلانات: نامه مهندس رحیم نجاتی اسلاملو رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به ریاست محترم شورای مرکزی جناب آقای مهندس رجبی در خصوص بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم


 

نامه مهندس رحیم  نجاتی اسلاملو رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به ریاست محترم شورای مرکزی جناب آقای مهندس رجبی در خصوص بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم 

متن

 

تاریخ انقضاء

2020/10/20 
پیوست ها
5205.pdf    
زمان ایجاد 2019/08/15 10:04 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2019/08/15 10:04 ق.ظ  توسط الهام بایرامی