- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > آگهي ارزيابي كيفي مناقصه طراحي، تهيه ، نصب و راه اندازي آسانسورهاي مجتمع مسكوني تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان (اروميه)  

تابلوی اعلانات: آگهي ارزيابي كيفي مناقصه طراحي، تهيه ، نصب و راه اندازي آسانسورهاي مجتمع مسكوني تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان (اروميه)


 

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه طراحي، تهيه ، نصب و راه اندازي آسانسورهاي مجتمع مسكوني تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان (اروميه)  

متن

تاريخ انتشار آگهي : 98/07/17
جهت مشاهده متن آگهي فايل پيوست را دانلود نماييد.

تاریخ انقضاء

2019/10/15 
پیوست ها
متن آگهي.jpg    
زمان ایجاد 2019/10/09 02:42 ب.ظ  توسط مهدی کلاهی 
زمان آخرین تغییر 2019/10/09 02:42 ب.ظ  توسط مهدی کلاهی