- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > نظرخواهی در خصوص پیش نویس ویرایش جدید مبحث نوزدهم و بیست و دوم مقررات ملی ساختمان  

تابلوی اعلانات: نظرخواهی در خصوص پیش نویس ویرایش جدید مبحث نوزدهم و بیست و دوم مقررات ملی ساختمان


 

نظرخواهی در خصوص پیش نویس ویرایش جدید مبحث  نوزدهم و بیست و دوم مقررات ملی ساختمان 

متن

 

تاریخ انقضاء

2019/10/30 
پیوست ها
1.PNG    
SS.PNG    
زمان ایجاد 2019/10/10 09:00 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2019/10/10 09:00 ق.ظ  توسط الهام بایرامی