- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > اخذ گواهینامه  

تابلوی اعلانات: اخذ گواهینامه


 

اخذ گواهینامه 

متن

همکاران گرامی جهت اخذ گواهي قبولي 🔸آزمون مجدد مورخ 98/6/15 دوره HSE دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔹آزمون مجدد مورخ 98/6/15 دوره كارآموزي صلاحيت اجرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔸آزمون مورخ 98/6/8 دوره HSEويژه ارتقا پايه2به1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔸آزمون مورخ 98/6/8 دوره هاي ارتقاء پايه رشته عمران (نظارت3به2) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔹آزمون مورخ 98/6/15 دوره هاي ارتقاء پايه رشته معماري (3به2) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔸آزمون مورخ 15/6/98 دوره هاي ارتقاء پايه رشته برق (3به2) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔹آزمون مورخ 98/6/15 دوره هاي ارتقاء پايه رشته عمران (نظارت2به1) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 🔸آزمون مورخ 98/6/8 دوره HSE ويژه صدور و تمديد (گروه5) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد تا پايان وقت اداري 26ديماه98 به واحد آموزش سازمان مراجعه فرماييد.

تاریخ انقضاء

2020/03/29 
پیوست ها
زمان ایجاد 2020/01/01 10:24 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2020/01/01 10:24 ق.ظ  توسط الهام بایرامی