- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > آگهی و شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی  

تابلوی اعلانات: آگهی و شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی


 

آگهی و شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی 

متن

 

تاریخ انقضاء

2020/08/25 
پیوست ها
آگهی مناقصه عمومی.pdf    
شرایط شرکت در مناقصه عمومی.pdf    
زمان ایجاد 2020/02/08 08:54 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2020/02/08 08:54 ق.ظ  توسط الهام بایرامی