- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > آگهی دعوت از مهندسین دارای پروانه اشتغال علاقمندان به عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان استان  

تابلوی اعلانات: آگهی دعوت از مهندسین دارای پروانه اشتغال علاقمندان به عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان استان


 

آگهی دعوت از مهندسین دارای پروانه اشتغال علاقمندان به عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی سازمان استان 

متن

نظر به اینکه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در نظر دارد از علاقمندان عضویت در کمیته ها و کمیسیون، واجد شرایط مندرج در مدارک درخواستی، ثبت نام بعمل آورد. لذا از کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال که علاقمند به عضویت در کمیته ها مذکور می باشند، دعوت می گردد با تکمیل فرم های شماره یک و 2 و در دست داشتن مدارک از تاریخ 1398/11/30 لغایت 1398/12/08 در ساعت اداری به محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طبقه اول - واحد عضویت،مراجعه و ثبت نام نمایند.

تاریخ انقضاء

2020/12/12 
پیوست ها
آگهي دعوت از علاقمندان عضويت در كميته هاي و كميسيون 98.pdf    
فرم 1 كميته -كميسيونها .pdf    
فرم2 كميته -كميسيونها .pdf    
زمان ایجاد 2020/02/18 01:46 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی 
زمان آخرین تغییر 2020/02/18 01:58 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی