- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات > تمدید ارائه اسناد آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی که تا مورخ 98/12/27  

تابلوی اعلانات: تمدید ارائه اسناد آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی که تا مورخ 98/12/27


 

تمدید ارائه اسناد آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای استقرار سامانه جامع نظام الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی که تا مورخ 98/12/27 

متن

 

تاریخ انقضاء

2020/08/25 
پیوست ها
آگهی مناقصه عمومی.pdf    
شرایط شرکت در مناقصه عمومی.pdf    
زمان ایجاد 2020/03/11 10:58 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2020/03/11 10:58 ق.ظ  توسط الهام بایرامی