- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> تابلوی اعلانات > چک لیست های رشته های چهارگانه سازمان  

تابلوی اعلانات: چک لیست های رشته های چهارگانه سازمان


 

چک لیست های رشته های چهارگانه سازمان 

متن

همکاران محترم کلیه ناظرین رشته های 4 گانه موظف می‌باشند در هر مرحله از کار و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه نسبت به تکمیل چک لیست‌های ایمنی پیوستی اقدام نموده و ضمن ابلاغ مراتب به مالک و مجری‌، رونوشت آن را تحویل سازمان نمایند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

تاریخ انقضاء

2021/05/05 
پیوست ها
چک لیست فرم برق - کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
چک لیست فرم عمران 1- کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
چک لیست فرم عمران 2 - کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
چک لیست فرم معماری 1 - کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
چک لیست فرم معماری 2.- کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
چک لیست فرم مکانیک- کنترل مرحله‌ای موارد اهم ایمنی در پروژه‌های ساختمانی.jpg    
زمان ایجاد 2020/12/17 11:06 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2020/12/17 12:54 ب.ظ  توسط الهام بایرامی