- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> تابلوی اعلانات > لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز  

تابلوی اعلانات: لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز


 

لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز 

متن

🔻اطلاعـــــــــــــــيه🔻 بدينوسيله به اطلاع كليه ناظران، طراحان و مجريان محترم حقيقی و حقوقی می‌رساند، در جهت ترويج، تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معيارها با محوريت استفاده از مصالح، فرآورده‌ها و تجهيزات ساختمانی مشمول استاندارد اجباری مطابق ابلاغيه هيات محترم وزيران به شماره ت30891ت/79880 مورخ 1384/12/23 در خصوص لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز، بند پ-2 ماده60 قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی، قانون تعزيرات حكومتی مصوب 1367/12/23 و بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 9 ماده 73 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، تبصره1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، رعايت موارد بشرح ذيل ضروری می‌باشد: 1-مهندسان محاسب و دفاتر طراحي ملزم به رعايت استاندارد ملی تيرچه مصرفی به شماره 1- 2909 در طراحی و تهيه نقشه های سازه‌ای بوده و نسبت به درج رده مقاومتی بتن و الزام رعايت استاندارد مذكور در نقشه‌ها اقدام نمايند. 2-استفاده از جوش قوس الكتريكی با الكترود دستی پوشش دار برای ساخت خرپا و تيرچه مجاز نبوده و بر اساس آخرين ويرايش استاندارد ملی خرپا و تيرچه سقفی، اجرای اتصالات ميلگردهای تحتانی تيرچه منحصراً به روش جوش نقطه‌ای با قلاب‌بافی پيوسته مجاز بوده و استفاده از جوش قوس الكتريكی با گاز محافظ CO2 فقط برای اتصال ميلگرد فوقانی بلامانع می‌باشد. 3- مهندسان ناظر مكلفند بر مصرف و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز نظارت دقيق بعمل آورده و ضمن قيد موارد در گزارشات مرحله‌ای، در صورت تخلف مالكان و مجريان، نسبت به انعكاس موارد به سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه اقدام نمايد .

تاریخ انقضاء

2121/03/05 
پیوست ها
زمان ایجاد 2021/01/11 02:20 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2021/01/11 02:21 ب.ظ  توسط الهام بایرامی