- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > تابلوی اعلانات  

تابلوی اعلانات

Modify settings and columns

از اعلانات برای درج آگهی در صفحه اول سایت استفاده کنید
  
نمایش: 
کنترل حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مهندسان بر اساس رعايت ترتيبات
در خصوص ابهامات مطروحه در خصوص مجامع عمومي سازمان هاي نظام مهندسي بر اساس احکام مندرج در قانون نظام مهندسي]
دعوت به مجمع فوق العاده نوبت دوم صندوق قرض الحسنه
آمار ارجاع نظارت از تاریخ 11/10/95 تا تاریخ 25/10/95
آگهی مجمع فوق العاده نوبت اول صندوق قرض الحسنه
دومین همایش حمل و نقل هوشمند
فراخوان دعوت به مسابقه طراحی مجموعه فرهنگی دکتر حسابی- تفرش
الزام انطباق ساختمان با مشخصات مندرج درپروانه،نقشه ها،مشخصات فني منضم به آن و مقررات ملي ساختمان
در خصوص تلفن گویای ارتباط مردمی اداره مالیاتی به شماره 1526
الزام تهيه طرح هاي تفكيكي مطابق با اصول شهرسازي با نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان
فراخوان دعوت به مناقصه شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ارومیه
اولین سمینار تخصصی توسعه ، طرح و اجرای رویه های بتنی
مراسم تقدير از بازرسان سابق و معرفي بازرسان جديد سازمان استان -95/10/13
آمار ارجاع نظارت از تاریخ 28/9/95 لغایت 11/10/95
1 - 14 بعدی