- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > اخبار سازمان > مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان دفتر نمایندگی تکاب  

اخبار سازمان: مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان دفتر نمایندگی تکاب


عنوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان دفتر نمایندگی تکاب 

متن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به احداث دو طبقه اسکلت سازه بتنی ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان تکاب به مساحت 280 مترمربع اقدام نماید لذا از واجد شرایط با مشخصات مندرج در آگهی پیوستی ذیل دعوت به عمل می آید.

تاریخ انقضاء

2020/12/21 

عكس

 
پیوست ها
مناقصه عمومی احداث ساختمان دفتر تکاب.jpg    
زمان ایجاد 2020/06/02 02:13 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی 
زمان آخرین تغییر 2020/06/02 02:15 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی