- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > اخبار سازمان > مناقصه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی  

اخبار سازمان: مناقصه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی


عنوان

مناقصه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی 

متن

متقاضیان محترم دارای شرایط مذکور در مناقصه جهت همکاری نسبت به تکمیل جدول پیوست زیر و ارائه پیشنهاد اقدام فرمایید.

تاریخ انقضاء

2020/12/12 

عكس

 
پیوست ها
IMG_20200623_174148_465.jpg    
زمان ایجاد 2020/06/23 05:44 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی 
زمان آخرین تغییر 2020/06/23 05:45 ب.ظ  توسط میرهاشم موسوی