- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > اخبار سازمان > دعوتنامه شركت در مزايده به فروش اموال مازاد و مستعمل(نوبت دوم )  

اخبار سازمان: دعوتنامه شركت در مزايده به فروش اموال مازاد و مستعمل(نوبت دوم )


عنوان

دعوتنامه شركت در مزايده به فروش اموال مازاد و مستعمل(نوبت دوم )  

متن

نظر به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به فروش تجميعي اموال مازاد و مستعمل موجود در محوطه سازمان اقدام نمايد بدينوسيله دعوت مي شود در مزايده با مشخصات مشروحه ذيل شركت نمائيد. 1- موضوع مزايده: فروش اموال مازاد و اسقاطي موجود در محوطه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 2- محل مزايده : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي واقع در خيابان عمار خيابان حج 3- ليست لوازم مازاد و مستعمل مورد مزايده : به شرح جدول پيوستي در72 رديف مي باشد كه شركت كنندگان در مزايده مي توانند جهت ارائه پيشنهاد قيمت تجميعي با هماهنگي آقاي خدادوست ( جمعدار اموال سازمان ) از اين اقلام بازديد نمايند . 4- تضمين شركت در مزايده: شركت كنندگان بايستي تضميني به مبلغ 20،000،000 ريال(معادل دو ميليون تومان) به حساب جاري 1206082034 بانك تجارت بنام سازمان نظام مهندسي ساختمان واريز و فيش مربوطه داخل پاكت مربوط به مزايده قرار گيرد. 5- قيمت پايه اقلام مورد مزايده : قيمت پايه و كارشناسي شده اقلام موجود در جمع 53،375،000 ريال معادل (پنج ميليون و سيصدو سي و هفت هزار و پانصد تومان ) مي باشد 6- مهلت تسليم پيشنهادها از ابتداي وقت اداري روز سه شنبه مورخه 14/4/99 تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخه 24/4/99 مي باشد . 7- نشاني محل تسليم پيشنهادها اروميه خيابان عمار خيابان حج طبقه سوم واحد مديريت منابع انساني – مالي و پشتيباني . 8- نحوه تعيين برنده مزايده: برندگان اول و دوم مزايده مطابق با نظامنامه مالي و معاملاتي سازمان تعيين مي گردند. مزايده گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 9- نحوه ارائه پيشنهاد: ارائه پيشنهاد بايستي بدون قلم خوردگي و بدون درج هيچگونه شرط و ابهام و صرفاً در فرم تعيين شده ارائه شود.. /// برای کسب اطلاعات بیشتر و فرم 1 و 2 مزایده به پیوست ذیل مراجعه نمایید.

تاریخ انقضاء

2020/12/12 

عكس

 
پیوست ها
ليست لوازم.xlsx    
مزايده لوازم اسقاطي كلي(2).docx    
زمان ایجاد 2020/07/05 09:39 ق.ظ  توسط میرهاشم موسوی 
زمان آخرین تغییر 2020/07/11 11:18 ق.ظ  توسط میرهاشم موسوی