- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> اخبار سازمان > تصویر نامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با موضوع کنترل دستور تهیه نقشه‌های صادره توسط شهرداری در انطباق با ضوابط و مقررات اجرائی طرح های توسعه و عمران شهری  

اخبار سازمان: تصویر نامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با موضوع کنترل دستور تهیه نقشه‌های صادره توسط شهرداری در انطباق با ضوابط و مقررات اجرائی طرح های توسعه و عمران شهری


عنوان

تصویر نامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با موضوع کنترل دستور تهیه نقشه‌های صادره توسط شهرداری در انطباق با ضوابط و مقررات اجرائی طرح های توسعه و عمران شهری 

متن

 

تاریخ انقضاء

 

عكس

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2020/12/31 12:28 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2020/12/31 12:29 ب.ظ  توسط الهام بایرامی