- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > همايش ها و سمينارها > فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت نظارت و طراحي-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31  

همايش ها و سمينارها: فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت نظارت و طراحي-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31


عنوان

فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت نظارت و طراحي-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31 

آدرس وب سايت

 

متن

بدينوسيله از متقاضيان محترم اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت نظارت و طراحي (ارتقاء پايه) دعوت مي گردد: ضمن مطالعه شيوه نامه ها و بخش نامه هاي پيوستي، در صورت دارا بودن شرايط مذكور؛ جهت تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك و مستندات ذيل تا پايان وقت اداري مورخ 98/4/31 به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمايند. مدارك لازم: 1. درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور صلاحيت آموزش 2. كپي پروانه اشتغال بكار مهندسي(پشت و رو) 3. كپي آخرين مدرك تحصيلي 4. تكميل فرم چك ليست پيوستي و ارائه مستندات و مدارك مربوطه بطور كامل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf    
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf    
فرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش.pdf    
زمان ایجاد 2019/06/18 12:55 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2019/06/19 02:01 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی