- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > همايش ها و سمينارها > فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31  

همايش ها و سمينارها: فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31


عنوان

فراخوان ثبت نام متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا-آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/31 

آدرس وب سايت

 

متن

بدينوسيله از متقاضيان محترم اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا (صدور و ارتقاء پايه) دعوت مي گردد: ضمن مطالعه شيوه نامه ها و بخش نامه هاي پيوستي، در صورت دارا بودن شرايط مذكور؛ جهت تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك و مستندات ذيل تا پايان وقت اداري مورخ 98/4/31به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمايند. مدارك لازم: 1. درخواست كتبي متقاضي مبني بر صدور صلاحيت آموزش 2. كپي پروانه اشتغال بكار مهندسي(پشت و رو) 3. كپي آخرين مدرك تحصيلي 4. تكميل فرم چك ليست پيوستي و ارائه مستندات و مدارك مربوطه بطور كامل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي صلاحيت اجرا.pdf    
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf    
عناوين و سرفصل دوره هاي ارتقا پايه صلاحيت اجرا.pdf    
عناوين و سرفصل دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجرا.pdf    
فرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش.pdf    
زمان ایجاد 2019/06/18 12:58 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2019/06/19 02:02 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی