- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > همايش ها و سمينارها > فراخوان جذب مجري آموزشي جهت برگزاري دوره ها- آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/15  

همايش ها و سمينارها: فراخوان جذب مجري آموزشي جهت برگزاري دوره ها- آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/15


عنوان

فراخوان جذب مجري آموزشي جهت برگزاري دوره ها- آخرين مهلت ارائه مدارك مورخ 98/04/15 

آدرس وب سايت

 

متن

بدينوسيله از دانشگاههاي متقاضي اخذ مجوز فعاليت مجري آموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي دعوت مي گردد: ضمن مطالعه دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان (پيوستي) در صورت دارا بودن شرايط مذكور، نسبت به ارائه نامه درخواست و مدارك و مستندات مربوطه تا پايان وقت اداري مورخ 98/04/15به واحد آموزش سازمان اقدام فرمايند. سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf    
زمان ایجاد 2019/06/19 01:54 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2019/06/19 02:02 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی