- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> همايش ها و سمينارها > تغييرات تاريخ برگزاري آزمون هاي آنلاين(الكترونيكي) دوره هاي آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اروميه  

همايش ها و سمينارها: تغييرات تاريخ برگزاري آزمون هاي آنلاين(الكترونيكي) دوره هاي آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اروميه


عنوان

تغييرات تاريخ برگزاري آزمون هاي آنلاين(الكترونيكي) دوره هاي آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اروميه 

آدرس وب سايت

 

متن

 

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري آزمون هاي آنلاين دوره ها- مجري دانشگاه صنعتي اروميه.PNG    
راهنماي شركت در آزمون.PNG    
زمان ایجاد 2020/09/29 11:59 ق.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2020/09/29 11:59 ق.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی