- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> همايش ها و سمينارها > تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري آزمونهاي مجدد دوره هاي ارتقاء پايه مختص مردودين و غائبين آزمونهاي اصلي تابستان و پاييز 99  

همايش ها و سمينارها: تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري آزمونهاي مجدد دوره هاي ارتقاء پايه مختص مردودين و غائبين آزمونهاي اصلي تابستان و پاييز 99


عنوان

تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري آزمونهاي مجدد دوره هاي ارتقاء پايه مختص مردودين و غائبين آزمونهاي اصلي تابستان و پاييز 99 

آدرس وب سايت

 

متن

 

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
اطلاعيه و راهنماي شرکت در آزمون آنلاين دانشگاه صنعتي اروميه.pdf    
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري آزمونهاي مجدد مجازي.PNG    
زمان ایجاد 2020/11/05 02:21 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2020/11/08 12:52 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی