- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

 اطلاعيه هاي آموزشي

قابل توجه ثبت نام کنندگان آزمون مبحث۱۷ لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها-آزمون هاي استان آذربايجانغربي لغو گرديدند.
اعلام برنامه زمانبندي برگزاري مجازي(الكترونيكي)دوره و آزمون نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن(تفاهم نامه سه جانبه برق)
اعلام برنامه زمانبندي برگزاري مجازي(الكترونيكي) دوره و آزمون نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها(دوره اجراي ارت)
گام به گام شرکت در دوره های مجازي صدور تمديد و ارتقاء ‌پايه در كليه رشته ها
فراخوان ثبت نام جديد دوره هاي آموزشي مجازي مربوط به صدور و تمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به کار مهندسي (مهلت ثبت نام از تاريخ 1399/08/05 لغايت 1399/08/20)
تاريخ برگزاري آزمون هاي آنلاين(الكترونيكي) دوره هاي آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اروميه
تغييرات تاريخ برگزاري آزمون هاي آنلاين(الكترونيكي) دوره هاي آموزشي مجازي دانشگاه صنعتي اروميه
ثبت نام دوره هاي آموزشي HSE (قابل توجه اعضاي محترم رشته هاي عمران و معماري)
آغاز ثبت نام آزمون دوره مبحث17 مقررات ملي ساختمان(تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها)-قابل توجه شركت كنندگان در دوره هاي خرداد و شهريور و مهرماه 99
راهنماي شركت در سمينار آنلاين(الكترونيكي) آشنايي با بورس با تاكيد بر بورس مسكن - تاريخ برگزاري99/7/10
راهنماي شركت در سمينار آموزشي آنلاين لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز (ويژه مهندسان مكانيك داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي)-تاريخ برگزاري: 7و8مهرماه99
راهنماي شركت در دوره هاي توجيهي آنلاين مختص قبولين آزمون ورود به حرفه مهندسي مهر ماه98 و غائبين دوره هاي قبلي-تاريخ برگزاري: 27و28شهريورماه99
اطلاعيه و راهنماي برگزاري آزمون هاي مجدد آنلاين(الكترونيكي) مورخ 99/6/26 دوره هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
راهنماي شركت در دوره هاي آموزشي مجازي (آنلاين)
برنامه زمانبندي و اسامي گروه بندي دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه شهرسازي(نظارت و طراحي2به1)
1 - 15 بعدی

 تقويم آموزشي

تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه عمران محاسبات(2به1)
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي(الكترونيكي) ارتقاء پايه اجرا (2به1)
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي كارآموزي صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پايه3صلاحيت اجرا)-گروههاي1و2
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه مكانيك(نظارت و طراحي3به2) و دوره مبحث17
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه اجرا (3به2)
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه عمران نظارت(2به1)
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه مكانيك(نظارت و طراحي2به1)
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه معماري (نظارت و طراحي2به1)

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط

  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز7مهرماه1399
  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز8مهرماه1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار بورس مسکن -تاریخ 10 مهرماه 1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 27شهریور1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 28شهریور1399