- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

جستجو کن
  

> آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش

 اطلاعيه هاي آموزشي

برگزاري آزمون مجدد مبحث 17 مقررات ملي ساختمان مختص مردودين و غائبين آزمون -ثبت نام از طريق سايت cetc.ir‌ New
برگزاري دوره مجازي آموزش الكترونيكي و توحيد محتوا فقط براي اساتيد داراي صلاحيت آموزشي نظام مهندسي
نتايج آزمون مورخ 15و16 ديماه 99 دوره مبحث17 مقررات ملي ساختمان (مجري: جهاددانشگاهي استان)
برگزاري وبینار رایگان آشنایی با آزمون ورود به حرفه به تفکیک رشته های هفتگانه توسط سازمان نظام مهندسي كشور-زمان برگزاري روز جمعه مورخ 1399/10/19
ثبت نام hse شروع شد بمدت 10روز از تاریخ 1399/10/01
برنامه زمانبندی برگزاری آزمونهای مجدد آنلاین الکترونیکی دوره ها
زمان آزمون مجدد مردودین و غائبین دوره نحوه اجرای اتصال زمین در ساختمانها
یادآوری برگزاری جلسه چهارم ( جلسه آخر ) وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی و شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر،طراح و‌مجری مختص ثبت نام کنندگان
یادآوری برگزاری جلسه سوم وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی و شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر،طراح و‌مجری مختص ثبت نام کنندگان
يادآوري جلسه دوم وبينار گزارش نویسی در مسائل حقوقی و شرح مسئوليتهای مهندسين ناظر،طراح و مجری در رشته هاي عمران ،معماری، برق ،مكانيك و نقشه برداری جلسه دوم وبینار * روز سه شنبه تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت شروع ۱۷ ساعت اتمام ۱۹
گزارش برگزاری دوره ها ،سمینارها و اهم اقدامات انجام یافته
راهنماي نحوه شركت در وبينار گزارش نویسی در مسائل حقوقی مهندسین و شرح مسئوليتهاي مهندسين ناظر ،طراح و مجري در رشته هاي عمران ،معماري، برق ،مكانيك و نقشه برداري "
اعلام برنامه زمانبندي جدیدبرگزاري مجازي(الكترونيكي) دوره و آزمون نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها(دوره اجراي ارت)
اطلاعيه ثبت نام وبينار گزارش نویسی در مسائل حقوقی و شرح مسئوليتهاي مهندسين ناظر ،طراح و مجري در رشته هاي عمران ،معماري، برق ،مكانيك و نقشه برداري
اعلام برنامه زمانبندي برگزاري مجازي(الكترونيكي) دوره و آزمون نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها(دوره اجراي ارت)
1 - 15 بعدی

 تقويم آموزشي

برنامه زمانبندي برگزاري آزمون مجدد دوره هاي ارتقا پايه اجرا2به1-گروههاي 3و4

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

دستورالعمل ثبت نام و شركت در دوره هاي آموزشي الكترونيكي صدور ، تمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به كارمهندسيFolder: دستورالعمل  ثبت نام و شركت در  دوره هاي آموزشي الكترونيكي صدور ، تمديد وارتقاء پايه پروانه اشتغال به كارمهندسي
عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

فرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش45 KBفرم چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 سيستم هاي سازمان

  سيستم مهندسين

 لينك هاي مرتبط

  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز7مهرماه1399
  لينك فيلم آموزشي وبینار لوله كشي گاز به روش توكار براي بازرسان گاز8مهرماه1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار بورس مسکن -تاریخ 10 مهرماه 1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 27شهریور1399
  لینک فیلم آموزشی سمینار آنلاین دوره توجیهی عمومی ويژه قبولين آزمون ورود به حرفه مهرماه سال 1398 و غائبين دوره هاي قبلي با عنوان :آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری وانتظامی تاریخ 28شهریور1399
  لینک فیلم ضبط شده وبینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی 2 آذرماه 1399
  لینک بازپخش مجدد جلسه‌اول کلاس وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی مهندسی و شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر ، طراح و مجری
  لینک بازپخش مجدد جلسه دوم وبینار گزارش نویسی در مسائل حقوقی مهندسی و شرح مسئولیتها مهندسان طراح،ناظر و‌مجری
  لینک بازپخش مجدد جلسه سوم وبینار حقوق مهندسی و گزارش نویسی برای مهندسان طراح،ناظر و‌مجری