- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش

 اخبار

تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقا پايه معماري3به2-مجري دانشگاه صنعتي اروميه
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي توجيهي رشته عمران (گروه دوم) و معماري
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي توجيهي قبولين آزمون ورود به حرفه شهريور95، رشته هاي معماري-شهرسازي-نقشه برداري-تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكي
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي توجيهي قبولين آزمون ورود به حرفه شهريور95، رشته عمران(نظارت و محاسبات)-در 3گروه
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجراي پايه 3 ورود به حرفه مهندسي-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
اطلاعيه برگزاري دوره هاي توجيهي قبولين آزمون ورود به حرفه مهندسي شهريورماه95
اطلاعيه برگزاري سمينار زلزله، مروری بر بایدها و نبایدهای مهندسی در آینه رخدادهای اخیر منطقه ای و جهان
تغييرات نهايي برنامه زمانبندي برگزاري دوره ارتقا پايه رشته عمران (نظارت3به2)-مجري:دانشگاه صنعتي اروميه
قابل توجه مردودين و غائبين آزمون مورخ 95/10/3دوره آموزشي نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن(تفاهم نامه سه جانبه برق)
نتایج آزمون مورخ 95/10/3 دوره نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن)-تفاهم نامه سه جانبه برق
برنامه زمانبندي برگزاري دوره تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها(مبحث17 مقررات ملي ساختمان)-مجري دانشگاه صنعتي اروميه
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجرا-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
تغییرات برنامه زمانبندی برگزاري دوره هاي ارتقا پايه معماري3به2-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
تغییرات نهايي برنامه زمانبندی برگزاري دوره هاي كارآموزي صلاحیت اجرا(گروه3)-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
تغييرات نهايي برنامه زمانبندي برگزاري دوره آشنايي با فرآيند جوشكاري و بازرسي جوش-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
1 - 15 بعدی

 تابلوی اعلانات

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

فرم ثبت نام دوره كارآموزي صلاحيت اجرا _ورود به حرفه پايه 3_406 KBفرم ثبت نام دوره كارآموزي صلاحيت اجرا _ورود به حرفه پايه 3_.pdf
فرم ثبت نام دوره آموزشي تفاهم نامه سه جانبه برق41 KBفرم ثبت نام دوره آموزشي تفاهم نامه سه جانبه برق.pdf
فرم ثبت نام دوره هاي آموزشي تفاهم نامه برق41 KBفرم ثبت نام دوره هاي آموزشي تفاهم نامه برق.pdf
فرم ثبت نام سمينار آموزشي يكروزه مباحث كاربردي و قانوني مبحث سوم مقررات ملي ساختمانها _حفاظت ساختمانها در مقابل حريق_49 KBفرم ثبت نام سمينار آموزشي يكروزه مباحث كاربردي و قانوني مبحث سوم مقررات ملي ساختمانها _حفاظت ساختمانها در مقابل حريق_.pdf
فرم ثبت نام دوره آموزشي HSE39 KBفرم ثبت نام دوره آموزشي HSE.pdf
فرم ثبت نام دوره آموزشي معرق كاشي38 KBفرم ثبت نام دوره آموزشي معرق كاشي.pdf
فرم ثبت نام سمينار آموزشي هوشمند سازي و آشنايي با برند Control448 KBفرم ثبت نام سمينار آموزشي  هوشمند سازي و آشنايي با برند Control4.pdf
فرم ثبت نام دوره نظارت گاز با مصارف عمده59 KBفرم ثبت نام  دوره نظارت گاز با مصارف عمده.pdf
فرم ثبت نام سمينار آموزشي مباني حقوقي (قانوني) ‌مسئوليت و نظارت لوله كشي واحدهاي مسكوني و تجاري-مختص رشته مكانيك49 KBفرم ثبت نام سمينار آموزشي  مباني حقوقي (قانوني) ‌مسئوليت و نظارت لوله كشي واحدهاي مسكوني و تجاري-مختص رشته مكانيك.pdf
فرم ثبت نام سمينار تخصصي طراحي و محاسبات و نظارت آسانسورهاي كششي و هيدروليكي-مختص رشته برق49 KBفرم ثبت نام سمينار تخصصي طراحي و محاسبات و نظارت آسانسورهاي كششي و هيدروليكي-مختص رشته برق.pdf
فرم ثبت نام سمينار تخصصي معرفي سازه هاي قوسي فلزي47 KBفرم ثبت نام سمينار تخصصي  معرفي سازه هاي قوسي فلزي.pdf
فرم ثبت نام سمينار آموزشي 2 روزه ريز پهنه بندي لرزه اي شهر اروميه و آسيب پذيري شريانهاي حياتي و مديريت زلزله647 KBفرم ثبت نام سمينار آموزشي 2 روزه ريز پهنه بندي لرزه اي شهر اروميه و آسيب پذيري شريانهاي حياتي و مديريت زلزله.pdf
فرم ثبت نام سمينارآموزشي طراحي و نظارت سقف هاي يوبوت46 KBفرم ثبت نام سمينارآموزشي  طراحي و نظارت سقف هاي يوبوت.pdf
فرم ثبت نام سمينارآموزشي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان_صرفه جوئي در مصرف انرژي_47 KBفرم ثبت نام سمينارآموزشي  مبحث 19 مقررات ملي ساختمان_صرفه جوئي در مصرف انرژي_.pdf
فرم ثبت نام سمينارآموزشي طرح و اجراي همبندي سيستم زمين در ساختمان47 KBفرم ثبت نام سمينارآموزشي طرح و اجراي همبندي سيستم زمين در ساختمان.pdf
1 - 15 بعدی
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط