- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

كميته رفاه تعاون و اشتغال

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > كميته ها > كميته رفاه تعاون و اشتغال

 اخبار

خدمات رفاهي طرف قرارداد سازمان جهت استفاده اعضاي محترم با ارائه كارت عضويت
مبلغ و شرايط استفاده از تسهيلات بانكي براي اعضاي محترم سازمان
تخفيفات مجموعه سنگ ريماز
مصوبات جلسه شماره 64
مصوبات جلسه شماره 63
مصوبات جلسه شماره 62
مصوبات جلسه شماره 61
مصوبات جلسه شماره 60
مصوبات جلسه 59
اطلاعيه شرايط ثبت نام آموزشگاههاي حسامي
تخفیف باشگاه فیزیک
تخفیف آموزشگاه حسامی
تخفیف در ثبت نام مدارس هوشمند
خدمات رفاهی طرف قرارداد سازمان برای استفاده اعضای محترم سازمان نظام مهندسی
فراخوان ثبت نام كلاس تيراندازي با اسلحه بادي
شرايط اعطاي تسهيلات بانك رسالت
ورزش رزمي كيك بوكسينگ
شرح خدمات رفاهي - پزشكي - دندانپزشكي - آموزشي - رستوراني و ورزشي طرف قرارداد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
كبابي كاج
آتليه فيلم برداري و عكسبرداري ناجي
باشگاه ورزشي اورال ويژه بانوان
ثبت نام تمرينات فوتبال و واليبال مدرسه 90 اروميه (دختران-پسران)
برنامه هفتگي و اعلام تخفيفات خدمات استخر دانشگاه اروميه
طرح بيمه تشكيل سرمايه بيمه سامان
طرح بيمه زندگي مان بيمه ايران
مصوبات جلسه 58
مصوبات جلسه 57
شرح خدمات رفاهي سازمان نظام مهندسي
مصوبات جلسه شماره 56
مصوبات جلسه شماره 55
تقويم نمايشگاههاي صنعت ساختمان سال 97 برگزاري توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان(مصوبه هيئت مديره محترم استان)
مصوبات جلسه شماره 54
تقويم جلسات 97
مصوبات جلسه شماره 53
مصوبات جلسه شماره 52
مصوبات جلسه شماره 51
درخواست نيرو
مصوبات جلسه شماره 50
مصوبات جلسه شماره 49
مصوبات جلسه شماره 48
اعلام آمادگي جهت برگزاري كلاس هاي شنا
شركت تعاوني مصرف اقتصاد اروميه
تقويم جلسات
مصوبات جلسه شماره 47
مصوبات جلسه شماره 46
مصوبات جلسه شماره 44
مصوبات جلسه شماره 45
مصوبات جلسه شماره 43
شرح وظايف كميته رفاه، اشتغال و و ورزش
جدول سالن هاي ورزشي
مصوبات جلسه شماره 42

 تابلوی اعلانات

 فرم ها

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط