رونمایی از سایت جدید

مراسم رونمایی از سایت جدید سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی