- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > نامه به استانداري در خصوص عدم برقراري جريان گاز توسط شركت گاز و ارجاع ارباب رجوع به سازمان  

اخبار: نامه به استانداري در خصوص عدم برقراري جريان گاز توسط شركت گاز و ارجاع ارباب رجوع به سازمان

 

نامه به استانداري در خصوص عدم برقراري جريان گاز توسط شركت گاز و ارجاع ارباب رجوع به سازمان 

متن خبر

 
پیوست ها
استانداري.pdf    
زمان ایجاد 2016/09/03 02:17 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/09/03 02:17 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد