- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه( قابل توجه بازرسين گاز)  

اخبار: اطلاعيه( قابل توجه بازرسين گاز)

 

اطلاعيه( قابل توجه بازرسين گاز)  

متن خبر

به اطلاع بازرسين محترم گاز خانگي و تجاري سازمان ميرساند هر گونه فعاليت و تاييديه خارج از سيستم ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسي مصداق تخلف حرفه اي بوده و متخلفين به شوراي انتظامي معرفي خواهند گرديد. سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/09/14 09:27 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/09/14 09:27 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد