- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه جلسه استانداري در خصوص نصب كنتور  

اخبار: اطلاعيه جلسه استانداري در خصوص نصب كنتور

 

اطلاعيه جلسه استانداري در خصوص نصب كنتور 

متن خبر

 
پیوست ها
اطلاعيه.jpg    
زمان ایجاد 2016/09/19 09:50 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/09/19 09:50 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد