- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 30/7/95  

اخبار: اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 30/7/95

 

اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 30/7/95 

متن خبر

اطلاعيه (قابل توجه مجريان دفتر اروميه) به اطلاع كليه مجريان محترم گاز(اروميه) مي رساند: كليه مبالغ واريزي كه هم بصورت اينترنتي و هم به صورت فيش دستي واريزگرديده ولي تاكنون نسبت به تحويل آن به واحد گازرساني هيچ اقدامي ننموده اند، تامورخه30/07/95 فرصت دارند نسبت به دريافت وتعيين تكليف مبالغ مذكور اقدام نمايند. امورمالي تكميل فرم زير جهت عودت مبالغ واريزي الزامي است. توجه توجه: از نوشتن شماره كارت به جاي شماره حساب در فرم عودت خودداري فرماييد.
 
پیوست ها
فرم عودت.pdf    
زمان ایجاد 2016/10/08 02:22 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/10/08 02:22 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد