- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 95/10/10  

اخبار: اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 95/10/10

 

اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 95/10/10 

متن خبر

به اطلاع كليه مجريان محترم گاز(دفتر اروميه)مي ر ساند: كليه مبالغ واريزي كه هم بصورت اينترنتي و هم بصورت فيش دستي واريزگرديده ولي تاكنون نسبت به تحويل آن به واحدگازرساني هيچ اقدامي ننموده اند، تا مورخه10/10/95 فرصت دارند نسبت به دريافت وتعيين تكليف مبالغ مذكور اقدام نمايند. امورمالي فرم عودت به پيوست مي باشد
 
پیوست ها
عودت.jpg    
فرم عودت.docx    
زمان ایجاد 2016/12/25 09:40 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/12/25 09:40 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد