- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعیه عدم نياز به رويت پروانه كسب در واحد هاي تجاري با مصارف غيرگرمايشي  

اخبار: اطلاعیه عدم نياز به رويت پروانه كسب در واحد هاي تجاري با مصارف غيرگرمايشي

 

اطلاعیه عدم نياز به رويت پروانه كسب در واحد هاي تجاري با مصارف غيرگرمايشي 

متن خبر

 
پیوست ها
photo_1.jpg    
زمان ایجاد 2019/11/27 08:11 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2019/11/27 08:11 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد