- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > راهنماي ايمني  

اخبار: راهنماي ايمني

 

راهنماي ايمني  

متن خبر

آيا ميدانيد

طبق بند 5 قرارداد اجرا و نظارت بر اجراي سيستم لوله كشي گاز، مجري
مي بايست يك نسخه از راهنماي ايمني (پيوست 1 مبحث 17) را در اختيار مالك قرار دهد. جهت دريافت راهنماي ايمني  فايل پيوست را دانلود كنيد.

 
پیوست ها
پيوست ايمني.pdf    
زمان ایجاد 2014/05/14 10:05 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2014/05/21 03:03 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد