- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > طرح تقدير وتشكر از همكاران شركت كننده در مسابقه عكاسي  

اخبار: طرح تقدير وتشكر از همكاران شركت كننده در مسابقه عكاسي

 

طرح تقدير وتشكر از همكاران شركت كننده در مسابقه عكاسي  

متن خبر

-        بدينوسيله از تمامي ناظرين شركت كننده در" مسابقه عكاسي گاز" دعوت مي گردد، جهت دريافت لوح و هديه در جلسه روز4شنبه مورخ 4/4/1393 ساعت 12 در محل سازمان حضور بهم رسانند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2014/06/23 02:55 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2014/06/23 02:55 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد