- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > نمونه فرم تعهد نامه عبور لوله رابط از ملك همسايه  

اخبار: نمونه فرم تعهد نامه عبور لوله رابط از ملك همسايه

 

نمونه فرم تعهد نامه عبور لوله رابط از ملك همسايه 

متن خبر

در صورتي كه لوله رابط از ملك همسايه عبور كند، فرم رضايت نامه (با فرمت تهيه شده در اداره گاز) مي بايست تكميل و ضميمه پرونده گردد.

جهت دريافت نمونه فرم، فايل ضميمه را دانلود كنيد.

 
پیوست ها
rezayatname.png    
زمان ایجاد 2014/11/15 11:50 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2014/11/15 11:50 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد