- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه زمان نهايي ثبت پرونده هاي سال 93  

اخبار: اطلاعيه زمان نهايي ثبت پرونده هاي سال 93

 

اطلاعيه زمان نهايي ثبت پرونده هاي سال 93 

متن خبر

..... اطلاعيه .....

قابل توجه مجريان گازرساني

طبق روال سالهاي گذشته ثبت پرونده از هفته پايانيسال 93

(از تاريخ 23/12/93 لغايت16/1/94)

امكان پذير نخواهد بود.

قابل ذكر است تاييد پرونده همچنان به قوت خود باقي خواهد بود.

 
پیوست ها
اطلاعيه پايان 92.pdf    
زمان ایجاد 2015/03/03 01:18 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2015/03/03 01:20 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد