- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه شركت گاز در خصوص رعايت فاصله تاسسيسات گاز از لوازم اندازه گيري برق  

اخبار: اطلاعيه شركت گاز در خصوص رعايت فاصله تاسسيسات گاز از لوازم اندازه گيري برق

 

اطلاعيه شركت گاز در خصوص رعايت فاصله تاسسيسات گاز از لوازم اندازه گيري برق 

متن خبر

 
پیوست ها
1.jpg    
2.jpg    
زمان ایجاد 2015/10/27 01:21 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2015/10/27 01:21 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد