- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > فرمت جديد فرم گردان  

اخبار: فرمت جديد فرم گردان

 

فرمت جديد فرم گردان 

متن خبر

قابل توجه مجريان گازرساني طبق نامه شماره 45186 مورخ 15/9/94 شركت گاز استان، فرم گردان داراي تغييرات در رديف 3 مي باشد، لذا مي بايست از مورخه 25/10/94 فرم هاي ارسالي طبق نمونه پيوستي، جايگزين فرم هاي قبلي گردد.
 
پیوست ها
فرم گردان جديد.docx    
زمان ایجاد 2016/01/05 01:21 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/01/05 01:21 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد