- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي  

اخبار: اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي

 

اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي  

متن خبر

به اطلاع كليه مجريان محترم گازمي ر ساند: كليه مبالغ واريزي كه هم بصورت اينترنتي و هم بصورت فيش دستي واريزگرديده ولي تاكنون نسبت به تحويل آن به واحدگازرساني هيچ اقدامي ننموده اند،تامورخه30/11/94 فرصت دارندنسبت به دريافت وتعيين تكليف مبالغ مذكور اقدام نمايند.
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/02/02 09:44 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/02/02 09:44 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد