- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > ارائه كپي پروانه مشاغل توسط مجري در مرحله مميزي واحد هاي تجاري  

اخبار: ارائه كپي پروانه مشاغل توسط مجري در مرحله مميزي واحد هاي تجاري

 

ارائه كپي پروانه مشاغل توسط مجري در مرحله مميزي واحد هاي تجاري 

متن خبر

در خصوص واحد هاي تجاري كه با توجه به نوع كاربري داراي مصرف گاز بيش از 0.7 مترمكعب در ساعت مي باشند، ارائه كپي پروانه مشاغل توسط مجري در مرحله مميزي  و كنترل آن توسط ناظر الزامي مي باشد، لذا درخواست مميزي اين واحد ها بدون كپي پروانه مشاغل در دفتر بازرسي گاز پذيرش نخواهد شد.

( اين اطلاعيه شامل پرونده هايي كه فقط داراي مصرف گرمايش مي باشد، نمي شود)

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/02/07 08:14 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/02/07 08:14 ق.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد