- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > فايل نرم افزار تغيير آدرس (مختص مجريان گاز اروميه)  

اخبار: فايل نرم افزار تغيير آدرس (مختص مجريان گاز اروميه)

 

فايل نرم افزار تغيير آدرس (مختص مجريان گاز اروميه) 

متن خبر

 
پیوست ها
تغيير آدرس.zip    
دستورالعمل نحوه استفاده از نرم افزار تغيير آدرس.pdf    
زمان ایجاد 2016/04/27 02:28 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/04/27 02:28 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد