- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > اطلاعيه بيمه مسئوليت مجريان گاز  

اخبار: اطلاعيه بيمه مسئوليت مجريان گاز

 

اطلاعيه بيمه مسئوليت مجريان گاز 

متن خبر

اطلاعيه

مقرر شد بيمه مسئوليت حرفه اي از اول خرداد سال 1395 براي كليه مجريان شاغل در بخش گازرساني به صورت مشابه با بازرسان، اجباري گردد و در غير اين صورت پرونده از طرف مجريان توسط سازمان نظام مهندسي تحويل گرفته نخواهد شد.

توجه: (اين اطلاعيه شامل تمامي دفاتر استان مي باشد).

 
پیوست ها
بيمه مجريان.png    
زمان ایجاد 2016/05/04 12:45 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/05/04 12:45 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد