- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > اخبار > آخرين مهلت تاييد پرونده هاي سال 94 (مجريان دفتر اروميه)  

اخبار: آخرين مهلت تاييد پرونده هاي سال 94 (مجريان دفتر اروميه)

 

آخرين مهلت تاييد پرونده هاي سال 94 (مجريان دفتر اروميه) 

متن خبر

..... اطلاعيه ..... قابل توجه مجريان گازرساني (دفتر اروميه) طبق روال سالهاي گذشته آخرين مهلت تاييد پرونده هاي ثبت شده در سال 94، پايان تير ماه 31/4/95 ميباشد و به هيچ عنوان تمديد نخواهد گرديد.
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/06/13 02:12 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد 
زمان آخرین تغییر 2016/06/13 02:12 ب.ظ  توسط سونیتا مطلب فائد