- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز

 اخبار

نامه جوابيه شركت گاز در خصوص تغيير آدرس نقشه ها
نامه اداره راه و شهرسازي در خصوص استفاده از پروانه اشتغال حقيقي و حقوقي
گردشكار توكار
اطلاعيه شركت گاز در خصوص برآورد مصرف
اطلاعيه استانداري در خصوص ساختمانهاي عمومي جهت استعلام از نظام مهندسي
حك شماره واحدها بر روي انشعاب كنتور در آپارتمان ها
الزام قراردادن برگه اشكالات و ايمني در پرونده هاي گاز توسط مجريان
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 95/10/10
مصوبه جديد كميته گاز در خصوص تغيير نام
ابلاغیه صورت جلسات برقراری جریان گاز
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 30/7/95
نحوه گردش كار اشتراك پذيري مجزا براي يكي از واحد ها در آپارتمان هاي با سيستم كنتور مركزي
فراخوان دعوت از ناظرين گاز جهت نظارت در برقراري جريان گاز
نامه شركت گاز در خصوص استعلام بند 17-3-2 مبحث 17
اطلاعيه جلسه استانداري در خصوص نصب كنتور
اطلاعيه( قابل توجه بازرسين گاز)
اطلاعيه اصلاح پاكت پرونده هاي گاز
اطلاعيه( قابل توجه مجريان و بازرسين گاز)
نامه به استانداري در خصوص عدم برقراري جريان گاز توسط شركت گاز و ارجاع ارباب رجوع به سازمان
نامه ارسالي به شركت گاز درخصوص بازرسي آنكال
نامه سازمان به مسكن و شهرسازي درخصوص عدم كسر 25% از ظرفيت مهندسين مكانيك
نامه شركت گاز درخصوص برقراري جريان گاز و جوابيه سازمان
مدارك لازم جهت مجريگري
الزام تكميل امضا و اثر انگشت مالك در پشت نقشه
افزايش سهميه مميزي مجريان
اطلاعيه برگزاري دوره توكار
آخرين مهلت تاييد پرونده هاي سال 94 (مجريان دفتر اروميه)
فايل اتوكد ، ويرايش جديد نقشه گاز (اجرايي از تاريخ 1/4/1395)
آخرين مهلت ارائه بيمه مسئوليت مجريان
اعلام زمان جلسه آشنايي بيمه مسئوليت مجريان
اعلام مدت اعتبار مميزي هاي تاريخ گذشته
مصوبه كميته گاز درخصوص تغيير نام پرونده هاي گاز
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
اطلاعيه مميزي براي تمامي اماكن
تعرفه بازرسي گاز سال 95
پيش نويس نظام نامه اجرايي لوله كشي گاز psi4/1،
اطلاعيه مدت اعتبار مميزي
مدارك اشتراك پذيري اداره گاز
اطلاعيه بيمه مسئوليت مجريان گاز
فايل نرم افزار تغيير آدرس (مختص مجريان گاز اروميه)
اطلاعيه شركت گاز " مجوزهاي لازم در خصوص ارائه خدمات"
ارائه كپي پروانه مشاغل توسط مجري در مرحله مميزي واحد هاي تجاري
الزام رعايت بند 17-4-2-3 مبحث 17 و مقياس 100/1 در نقشه ها
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
فرمت جديد فرم گردان
اطلاعيه شركت گاز ( فك پلمپ سريال دار مهره سوايول كنتور)
درج جدول كابينت در نقشه ها
اطلاعيه "كانال اطلاع رساني واحد بازرسي گاز در نرم افزار تلگرام"
اطلاعيه شركت گاز در خصوص رعايت فاصله تاسسيسات گاز از لوازم اندازه گيري برق
اطلاعيه شركت گاز در خصوص لوله رابط(لوله بين رگلاتور و كنتور)
اطلاعيه شركت گاز در خصوص واحد هاي تجاري خالي و فاقد كاربري
دوره بازآموزي مبحث 17 براي مجرياني گاز تجربي كه گواهينامه خود را تا پايان سال 90 اخذ كرده اند
اطلاعيه ممنوعيت نصب بخاري بدون دودكش در مكانهاي عمومي
شيت نقشه بازرسي گاز توكار
عقد قرارداد بيمه مسئوليت گازرساني با بيمه كارآفرين
تعرفه جديد بازرسي گاز - سال 1394
آمار حوادث گاز طي سالهاي 89-91
اطلاعيه زمان نهايي ثبت پرونده هاي سال 93
گردشكار پرونده هاي تاريخ گذشته
اطلاعيه مصالح استاندارد
تغيير ظرفيت كنتور G2.5
آخرين اطلاعيه شركت گاز-زيربناي مفيد
گردش كار قطعي گاز و بازرسي آنكال
كبريت دودزا
جدول ظرفيت كنتور
قابل توجه تمامي ناظرين محترم گازرساني
صورتجلسه مورخه 10/4/92
صورتجلسه نظام مهندسي و اداره گاز مورخه 4/8/93
صورتجلسه مشترك اداره گاز و نظام مهندسي مورخه 25/8/93 درخصوص محل قرارگيري شير اصلي
نمونه فرم تعهد نامه عبور لوله رابط از ملك همسايه
استاندارد فيوز گازي- جهت مطالعه مجريان و بازرسين گازرساني
اطلاعيه لغو آزمون دوره لوله كشي گاز توكار
-----اطلاعيه-----قابل توجه مجريان و بازرسين گاز (( گردش كار لوله كشي گاز توكار))
جزييات نحوه اجراي صحيح دودكش
عدم مسئوليت مهندسان ناظر گاز در نصب تجهيزات گاز سوز
اطلاعيه شركت گاز در خصوص نصب كنتور در طبقات
الزام تعيين محل دريچه به همراه ابعاد آن درساختمان با پنجره درز هوابند، بر روي نقشه
درج نوع درزبندي پنجره
تعرفه مصوب سال 93
طرح تقدير وتشكر از همكاران شركت كننده در مسابقه عكاسي
اطلاعيه (( آخرين مهلت تاييد پرونده هاي ثبتي سال 92))
عكس هاي مسابقه عكاسي بازرسي گاز
چك ليست ها، ابلاغيه ها، دستورالعمل ها و راهنماي مقررات فني مبحث 17
اطلاعيه (((( لوله كشي ساختمان هاي فاقد علمك))))
راهنماي ايمني
صورتجلسه مشترك اداره گاز و سازمان نظام مهندسي
قابل توجه بازرسين گاز آنكال----(((( نمونه فرم كارشناسي)))-----
قابل توجه بازرسان آنكال
اطلاعيه شركت گاز در خصوص جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي
مكتوب نمودن تمامي اشكالات در بازرسي نويت اول
قابل توجه بازرسين محترم
عواقب اجراي كار قبل از مميزي
عودت مبلغ واريزي
اطلاعيه---- اجراي نقشه هاي بدون تاييديه ------
((((قابل توجه تمامي بازرسين گاز ))))
اطلاعيه (((نحوه پر كردن برگه هاي مميزي)))
اطلاعيه نحوه ثبت شركتهاي مجري حقوقي

 تابلوی اعلانات

مساحت درج شده در هنگام ثبت پرونده ها
قابل توجه مجريان (((((( نحوه ثبت جديد ساختمان هاي اداري))))))
الزامات نصب تجهيزات ايمني
قايل توجه بازرسين و مجريان گازرساني
متن كامل ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي در خصوص سيستم‌هاي گرمايشي پكيج
دستورالعمل محاسبه و اعمال ظرفيت و سهميه مجريان لوله كشي گاز
گردش كار پرونده هاي توسعه ( افزايش G_C)
ظوابط جديد در خصوص ساختمانهاي دوبلكس
مقررات جديد در خصوص الزام نصب شير فرعي جهت تغيير در تعداد واحد
مقررات جديد درخصوص تعداد واحد
مصوبه استفاده از بخاری گازی در مدارس روستایی
دستورالعمل تهيه نقشه بصورت A3
قابل تــوجه كليـه مجــريان گــازرساني

 فرم ها

فرم برقراري جريان گاز136 KBفرم برقراري جريان گاز.pdf
rezayatname806 KBrezayatname.png
فرم كارشناسي آنكال32 KBفرم كارشناسي آنكال.pdf
فرم اعلام و نحوه آزادسازي مميزي يا نقشه هاي فعال مجريان69 KBفرم اعلام و نحوه آزادسازي مميزي يا نقشه هاي فعال مجريان.pdf
فرم درخواست مميزي و برآورد114 KBفرم درخواست مميزي و برآورد.pdf
 
 

 آيا ميدانيد ...

ممنوع بودن عبور لوله رابط از قطعه زمين خالي
كنترل اندازه لوله رابط اجرا شده ، دقيقا مطابق با نقشه
الزام وجود آبگرمكن
درج صحيح آدرس متقاضي
واحد هاي تجاري كه خالي و فاقد كاربري
ذكر دقيق نوع كاربري واحد هاي تجاري
الزام رويت قطعي گاز درهنگام نظارت
كنترل مطابقت دقيق اندازه لوله رابط عبوري از ديوار همسايه با نقشه
الزام در معرض ديد بودن لوله رابط
بازديد از استاندارد بودن مصالح
1 - 10 بعدی