- محتویات اصلی صفحه
سايت

هيئت مديره سازمان

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > هيئت مديره سازمان

 هيات مديره دوره هشتم

مهندس رحيم ارادتيمعماري
مهندس رسول خراسانيمعماري
مهندس فتح اله فواد مرعشيشهرسازي
مهندس يزدانشير آذري كياعمران
مهندس جعفر هاشم زادهعمران
دكتر بهرنگ ديلمقانيعمران
مهندس اميرحسين مرادزادهعمران
مهندس فاروق شعفيعمران
مهندس حسن زهي سعادتتاسيسات مكانيك
مهندس احمد وطنيتاسيسات برقي
مهندس عبداله امراللهيتاسيسات برقي
مهندس رحيم نجاتي اسلاملونقشه برداري
دكتر حميد شيرمحمديترافيك
 
 

 اعضاي هيئت رئيسه

رحيم نجاتي اسلاملورئيس سازمان
بهرنگ ديلمقانينائب رئيس اول
فاروق شعفينائب رئيس دوم
يزدانشير آذري كيادبير
اميرحسين مرادزادهخزانه دار

 بازرسان سازمان

علي عيوضلو
علي شيخ محمدي
داود پاك سرشت