- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 9مورخه 9/10/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 9مورخه 9/10/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 9مورخه 9/10/94 

متن خبر

مجدداً شرايط كانديداهاي رشته عمران بررسي و مصوب گرديد افراد زير آقايان مهندسين پيمانيان- سيامك مهرجويان- امير دانش پايه- افشين موفقي- حميد اسد مصفر مهدي كوه كلاني فر- ياسر حسنعلي زاده - مهندس حقي پور به ليست كانديداهاي گروه عمران اضافه شود.

باتوجه به شرايط جوي استان مقرر گرديد انتخابات گروه تخصصي عمران در مورخه 9/10/94 لغو و به روز چهارشنبه 16/10/94 اعلام خواهد شد منتقل مي شود.

به هيئت رئيسه سازمان استان اختيار داده مي شود در صورت نامساعد بودن شرايط جوي انتخابات هيئت رئيسه گروه تخصصي برق در تاريخ 10/10/94 لغو و به پنجشنبه هفته بعد 17/10/94 موكول گردد.

مقررگرديد پيامكي از كليه كانديداهاي گروه هاي تخصصي جهت بروز نمودن آخرين مدرك تحصيلي خواسته شود تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 10/10/94 مدارك خود را تحويل مديريت اجرايي سازمان نمايند.

مصوب گرديد هر گونه مساعدت در جهت كمكهاي بلاعوض به انجمنهاي خيريه، اعضاء و كارمندان با پيشنهاد هيئت رئيسه دفاتر نمايندگي و با مصوبه هيئت مديره استان از طرف دفترنمايندگي پرداخت گردد.

مجدداً شرايط كانديداهاي رشته مكانيك بررسي و مصوب گرديد آقاي مهندس آرش صفري از رشته مكانيك در انتخابات شركت نمايد.

مقررگرديد مدارك تحصيلي كه كانديداها در رابطه با رشته مربوطه ارائه نموده اند ملاك عمل قرار گيرد و متقاضيان نيز متعهد گردند در صورتي كه بعد از استعلام خلاف ثابت شود فرد از گروه تخصصي حذف و عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.

تشخيص هويت اعضاء براي شركت در انتخابات هيئت رئيسه گروههاي تخصصي از طرف هيئت مديره بعهده بازرسين سازمان آقايان مهندسين آذري كيا، دهقاني و پيله وري محول گرديد.    

مقررگرديد انتخابات بصورت حضوري با ارائه كارت عضويت يا كارت ملي انجام گيرد. و برابر ماده 91 آئين نامه اجرايي، در صورت بروز  اشكال در تشخيص هويت اعضاء برابر ضوابط برخورد گردد. (اين مصوبه بصورت پيامك به اعضا اطلاع رساني گردد.)

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/07 04:39 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/07 04:39 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند