- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 10,11مورخه 11/10/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 10,11مورخه 11/10/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 10,11مورخه 11/10/94  

متن خبر

·   با عنايت به بند 12 پيشنهادات جلسه شماره 5و6 هيئت رئيسه مصوب گرديد تا پايان سال 94 به روال گذشته حق الزحمه كارشناسان ماده 35 پرداخت گردد و جهت روند ادامه كار كارشناسان ماده 35 تا زمان پايان سال كار گروهي مشترك با اداره راه و شهرسازي تشكيل گردد .

·   با عنايت به بند 21 پيشنهادات هيأت رئيسه شماره 3 با درخواست استعفاي مهندس محمدياري از هيأت رئيسه تكاب موافقت و مقررگرديد شخص علي البدل جايگزين گردد.

·   با عنايت به بند 2و3 پيشنهادات هيأت رئيسه شماره 4، مصوب گرديد كه به دفاترنامبرده شده مكاتبه گردد و رونوشت مكاتبات به نمايندگان و رابطان هيأت مديره اعلام گردد وبه دفاتر اعلام و تاكيد شود كه در صورت عدم همكاري وهماهنگي هيأت رئيسه ها هر گونه عواقب بر عهده دفاتر بوده و هر گونه جرايمي كه متوجه هيأت مديره استان در مورد آن دفتر ايجاد شود از خسارت دفترپرداخت خواهد شد ضمنا كليه مكاتبات مالي با اطلاع رابط باشد.

·   مصوب گرديد هنگام ارائه كاركردها براي اداره امورمالياتي هر گونه مالياتي كه از اعضاي هيأت مديره كسر مي‌گردد در كاركردها ارائه گردد تا بعداً براي اعضاي هيأت مديره مشكلي از نظرمالياتي پيش نيايد.

·        با عنايت به بند1پيشنهادات جلسه شماره 5و6 هيأت رئيسه مصوب گرديد كه در روز پنجشنبه مورخ 24/10/94 رأس ساعت 11 جلسه اي با اعضاي دفترنمايندگي مهاباد و رأس ساعت 15 جلسه مشتركي با هيأت رئيس مهاباد برگزار گردد همچنين پيامكي از طريق سازمان استان جهت دعوت به جلسه اعضاي دفترنمايندگي مهاباد ارسال شود و قبل از جلسه رابط دفترنمايندگي مهاباد گزارش كاملي از دفترنمايندگي مهاباد ارائه دهد.

·        با عنايت به بند7 جلسه شماره 4 هيأت رئيسه مقررگرديد تا خزانه دار در خصوص موضوع بيمه مسئوليت مديران رايزني نموده و گزارشي در رابطه با بيمه نمودن اعضاء هيات مديره ارائه دهد.

·   با عنايت به بند8 جلسه شماره 4 هيأت رئيسه مقررگرديد مبلغ دويست ميليون تومان بعنوان قرض به صندوق حمايتي از محل سود بانكي از درآمد سازمان پرداخت گردد و نوع وامهاي پرداختي بصورت قرض الحسنه بوده و در مجمع براي مقدار پرداختي در نظر گرفته شده دوباره راي گيري شود.

·        مقررگرديد جلسه اي مشترك با صندوق قرض الحسنه نظام مهندسي استان در اسرع وقت برگزار گردد.

·   با عنايت به بند 9جلسه شماره 4 هيأت رئيسه مقررگرديد هياتي متشكل از نمايندگان هيات مديره بسته پيشنهادي جهت نظام مندكردن پولهاي ارجاع نظارت و قراردادن در حساب مهندسين ناظر به هيأت مديره ارائه دهند ضمنا تا قبل از پايان سال 94 اين موضوع به نتيجه برسد.

·   با عنايت به بند 3 پيشنهادات جلسه هيأت رئيسه شماره 5و6  مصوب گرديد كه عنوان قيد علي البدل برداشته شود و نفرات پيشنهادي هيات مديره جهت عضويت در هيات رئيسه گروه هاي تخصصي تا روز دوشنبه ارائه گردد.

·   مصوب گرديد درخصوص نفرات دفاترحقوقي ماده 14 كاركرد و ليست نفرات استعلام و نحوه ارجاع كار آنها اصلاح شود و درخصوص مشاورين تبصره 4 ماده 11 ليست مشاورين از سازمان مديريت استعلام شوند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/14 12:23 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/19 11:56 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند