- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه شماره 18 هيات مديره مورخه 28/10/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه شماره 18 هيات مديره مورخه 28/10/94

 

اهم مصوبات جلسه شماره 18 هيات مديره مورخه 28/10/94 

متن خبر

·        به مناسبت فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و دهه فجر مقررگريد تخفيفات به شرح ذيل از 12 بهمن ماه تا پايان سال 1394 در فاتر نمايندگي اعمال گردد:

1.        22 درصد(بيست و دو درصد) تخفيف در هزينه هاي صدور شناسنامه فني و ملكي

2.       دو درصد تخفيف از هفت درصد خدمات مهندسي

·        با عنايت به گزارش نماينده سازمان از جلسه ستاد پشتيباني مدافعين حرم و در جهت مساعدت و همراهي با مدافعين حرم مقرر گرديد اطلاع رساني كامل در سايت وپانل سازمان جهت مساعدت و مشاركت اعضا صورت پذيرد و مبلغ ده ميليون ريال از طرف سازمان بعنوان كمك به مدافعين حرم پرداخت گردد.

·        با عنايت به درخواست انجمن كارشناسان ماده27 مقرر گرديد كه كارشناس حقوقي سازمان گزارش 3 ساله از ارجاع كار به كارشناسان ماده27 تهيه و به هيأت مديره ارائه نمايد.

·        با عنايت به درخواست انجمن كارشناسان ماده27 مقررگرديد ليست كارشناسان ماده 27 سازمان به سازمان ها و ارگانهاي ذيربط معرفي گردد تا درامور مربوطه از اين كارشناسان استفاده  نمايند.

·        مقرر گرديد كارگروهي متشكل از دو نفر از نمايندگان هيأت مديره و بازرسين سازمان با هيأت مديره انجمن ماده27 جهت تعريف مصاديق همكاري و بررسي كاركرد سه ساله كارشناسان ماده 27 تشكيل شود.

·        در خصوص تعرفه مجريان ذيصلاح با عنايت به نامه شش بندي وزير محترم راه و شهرسازي مقرر گرديد صورتجلسه شماره 7446/ص/94مورخ 11/5/94 با سازمان امور مالياتي مبناي عمل مجريان و مالكان و واحدهاي سازندگان دفاتر نمايندگي گردد.

·        در خصوص آزادسازي ظرفيت و مسئوليت مجريان ذيصلاح مقرر گرديد بر اساس نامه شماره 345/116/94 مورخه 25/5/94 اداره كل راه و شهرسازي اقدام گردد.

·        مقرر گرديد با اداره كل هواشناسي تفاهمنامه منعقد گردد.

·        با توجه به پيشنهادات گروه تخصصي مكانيك در خصوص سمينار آتش نشاني مقرر گرديد پس از تصويب در كميته آموزش اجراگردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/21 01:46 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/24 01:04 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند