- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 19مورخه 5/11/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 19مورخه 5/11/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 19مورخه 5/11/94  

متن خبر

·    باتوجه به بند 2دستورجلسه شماره19هيأت مديره مقررگرديد پرسنل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و دفاتر نمايندگي نمي‌تواند مجري(گاز، برق، ساختمان) باشند.

·        مقررگرديد از ابتداي سال1395، فقط بيست وپنج درصد ظرفيت متعلقه به پرسنل مهندس سازمان استان و دفاتر نمايندگي برابر حدود صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال بكار به طراحي اختصاص داده شود، ضمناً پرسنل مي توانند در طي سال در زمينه طراحي فعاليت نمايند. .

·    جهت تصميم گيري در خصوص نقشه هايي كه در سال93 وارد سازمان شده و تعيين تكليف نشده اند، مقرر گرديد رياست دفتر نمايندگي اروميه آماري در رابطه با اين نقشه ها تهيه و به هيأت مديره ارائه نمايند.

·    مصوب گرديد جهت هماهنگي با دفتر نمايندگي اروميه، كميته هماهنگي متشكل از اعضاي هيأت رئيسه استان و دفتر نمايندگي اروميه تشكيل گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/30 01:48 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/30 01:48 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند