- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 20 مورخه 5/11/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 20 مورخه 5/11/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 20 مورخه 5/11/94  

متن خبر

·        مقرر گرديد در خصوص آزادسازي حق الزحمه نظارت نقشه هاي سال92(ارجاع نظارت)، كميسيون شيوه نامه ماده 33  با لحاظ مصوبات قبلي پيشنهادي به هيأت مديره ارائه نمايند.

·        در خصوص چاپ سررسيد سال 1395 سازمان باتوجه به استعلامات انجام شده، مقرر گرديد قرارداد با مجتمع رسانه اي ساختمان به قيمت توافق شده منعقد شود و با دفاتر نمايندگي جهت پرداخت هزينه هاي سالنامه ها مكاتبه گردد.

·        مقرر شد درخصوص تخفيف دهه فجر كليه دفاتر نمايندگي، تخفيفات مورد نظر را به هيأت رئيسه استان اعلام نمايند.

·        با عنايت به بند3 پيشنهادات هيأت رئيسه مقرر گرديد حسابداران دفاتر نمايندگي بعنوان عامل خزانه دار در دفاتر نمايندگي معرفي و قرارداد ايشان با سازمان استان منعقد و حقوق ومزايا ازطريق سازمان استان پرداخت گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/30 02:28 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/30 02:28 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند